Regulamin (do 01.06.2018r.)

I. Definicje

   W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

 1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie Astraja;
 3. Astraja z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jedwabnicza 7;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Sklep Astraja – sklep internetowy;
 6. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez Astraja;
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z Astraja, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsument. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu e-astraja.pl - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu e-astraja.pl, składania zamówień w sklepie e-astraja.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Sklep e-astraja.pl prowadzony jest przez firmę Astraja i umożliwia zakup Towarów w sklepie internetowym.
 3. Informacje o produktach w sklepie e-astraja.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie e-astraja.pl są opisane i Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Kolorystyka może nieznacznie różnić się w zależności od ustawień w komputerze oraz od aktualnego odcienia producenta.

III. Zasady korzystania ze sklepu e-astraja.pl

 1. Sklep e-astraja.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Astraja.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi wraz z towarem na jego adres dowodu zakupu (paragon lub faktura) lub przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
 4. Astraja wystawia faktury korzystając ze zwolnienia, podstawa prawna zwolnienia Art. 113 ust. 1, z datą zgodną z wysyłka towaru - nie isteniej mozliwość zmiany tej daty.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu e-astraja.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Klient Sklepu e-astraja.pl, zobowiązany jest do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • Korzystania ze Sklepu e-astraja.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu e-astraja.pl niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze Sklepu e-astraja.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu e-astraja.pl;
 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu e-astraja.pl do użytku własnego;
 • Korzystania ze Sklepu e-astraja.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu e-astraja.pl.
 2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia, złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 13:00 oraz w dni wolne od pracy, będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu e-astraja.pl (tzw. zakupy bez rejestracji jako gość).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej e-astraja.pl danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu e-astraja.pl, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Potwierdź zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia paragonu czy faktury VAT.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Potwierdź zamówienie” stanowi ofertę Klienta złożoną Astraja w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu e-astraja.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep e-astraja.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dostępnych produktów”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Rozmiary 92, 98 oraz L, XL, 2XL wykonujemy tylko na indywidualne zamówienie.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Astraja potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Astraja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować Astraja o rezygnacji z zamówienia.
 13. Sklep e-astraja.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. Kostiumy na indywidualne zamówienie

 1. Istnieje mozliwość zamówienia kostiumu wg pomysłu i wskazówek Klienta. W tym celu nalezy przesłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail w celu wcześniejszej wyceny projektu.
 2. Wiadomość powinna zawierać: wymiary, projekt w formie rysunku, zdjęcia lub filmu, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. W przypadku braku powyższych informacji, wycena nie będzie możliwa.
 4. Na podstawie przesłanych informacji Klient otrzyma kilka propozycji cenowych oraz sugerowane zmiany w projekcie, jeżeli takie będą konieczne.
 5. Po wybraniu przez Klienta dogodnej opcji cenowej należy zakupić produkt "Kostium na indywidualne zamówienie" za ustaloną kwotę, dalej nalezy postępować zgodnie z pkt. IV Regulaminu " Zawarcie umowy sprzedaży"
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Astraja potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Astraja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wpłacona kwota zostanie pomniejszona o 40% tytułem zadatku na kostium, pozostałe 60% wpłaconej kwoty Astraja zwróci klientowi na podany numer konta.
 8. Kostiumy zamówione na podstawie zdjęć wysłanych przez zamawiającego mogą odbiegać wyglądem od kostiumu na zdjęciach. Jest to spowodowane:

  a) innym rozmiarem

  b) specyfikacją pracownii

  c)prawami autorskimi (nie kopiujemy w stu procentach strojów z innych pracowni)

   

  Różnice w wyglądzie nie stanowią podstawy do reklamacji.

  

VI. Dostawa i odbiór

 1. Przesyłka DPD (płatność przelewem na konto). Zakupione produkty wysyłamy w czasie określonym w ofercie Towaru. Czas dostawy przez Kuriera DPD to 1-2 dni robocze.
 2. Odbiór osobisty (płatność przy odbiorze gotówką). Zakupione produkty można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Jedwabniczej 7 w Bielsku-Białej po wcześniejszym uzgodnieniu. Towar zostaje w rezerwacji przez 7 dni. Nieodebrane zamówienie po tym czasie zostaje automatycznie anulowane.
 3. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Astraja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej firmą DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 4. Astraja zastrzega, że może anulować zamówienie z powodu braków magazynowych zanim klient otrzyma potwierdzenie dostępności produktów i dokona opłaty za zamówienie.

VII. Sprzedaż, ceny i metody płatności

 1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu e-astraja.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie e-astraja.pl, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
 2. Ceny Towarów w sklepie e-astraja.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich oraz euro.
 3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Astraja umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym i PayU, przed dostawą. Brak otrzymania płatności na rachunek Astraja w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 4. Astraja zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie e-astraja.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu e-astraja.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

VIII. Karty podarunkowe

 1. Astraja oferuje swoim Klientom możliwość nabycia Towarów przy użyciu specjalnych kart podarunkowych, kupionych w sklepie e-astraja.pl lub otrzymanych od Astraja w prezencie.
 2. Karta podarunkowa na życzenie Klienta może zostać wysłana wraz z dedykacją na wskazany adres.
 3. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana przez Klienta osobiście, jak i przekazana dowolnej osobie. Astraja nie weryfikuje tożsamości osoby korzystającej z karty podarunkowej w sklepie e-astraja.pl. Jedynym warunkiem skorzystania z karty jest podanie w trakcie składania zamówienia informacji znajdujących się na karcie.
 4. Karta podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz osoby, która ją nabyła w ciągu 14 dni.
 5. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie podarunkowej po dokonaniu pierwszego zakupu przy użyciu karty, zostaną doliczone do wirtualnego konta Klienta w sklepie e-astraja.pl, z którego środki zostaną pobrane przy kolejnej transakcji. Klient jest uprawniony do wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na wirtualnym koncie w ciągu roku od nabycia karty.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zgodnie z pkt VIII ust. 6 poniżej, zwrot ceny Towaru, nabytego przy wykorzystaniu karty podarunkowej, dokonywany jest na wirtualne konto Klienta w sklepie e-astraja.pl.

IX. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie e-astraja.pl są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) oraz bielizna lub produkty kupione na metry nie podlegają wymianie i zwrotowi, odnosi się to również do kostiumów z podstawowej oferty dostępnej w sklepie ale na życzenie klienta, z wprowadzonymi modyfikacjami np. zmiana koloru, dodatkowo zdobienia kamieniami, cekinami lub dopasowanie kostiumu do sylwetki.
 2. Astraja jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie e-astraja.pl podlega 12-miesięcznej gwarancji i może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza wysyłanego mailowo po zgłos ASTRAJA, ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (z wyłączeniem pkt. IX/ 1 regulaminu), chyba że Astraja zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez Astraja usunięcia wady, Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od e-astraja.pl nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep e-astraja.pl przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od e-astraja.pl nadmiernych kosztów, e-astraja.pl zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, Astraja wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy).
 4. Reklamacja oraz gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

  a) korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

  b) wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych (rozdarcia, przecięcia itp.), niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny

  c) uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, np. odbarwienia materiału na skutek niewłaściwej konserwacji i używania kosmetyków z alkoholem

  d) nie stosowaniem się do zaleceń producenta podanych na metce

  e) naturalnego ścierania materiałów błyszczących

  f) produktów z wszelkimi ingerencjami w fason i wygląd dokonanymi przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione

  Gwarancji nie podlegają również aplikacje i nadruki. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji należy dostarczyć produkt do jedynego upoważnionego serwisu znajdującego się w siedzibie naszej firmy (ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała) wraz z dowodem zakupu.

 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji, na koszt Klienta. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą udostępnionego Klientowi formularza), co e-astraja.pl potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres sklepu e-astraja.pl w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Sklep e-astraja.pl ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
 8. Sklep e-astraja.pl nie przyjmuje zwrotu towaru, odsyłanych jako przesyłka pobraniowa.
 9. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały zarezerwowane w sklepie internetowym i odebrane oraz opłacone osobiście w sklepie stacjonarnym.
 10. Reklamowany produkt nalezy odesłać na własny koszt listem poleconym lub w przypadku wiekszych paczek, paczką pocztową. W przypadku uwzględnienia reklamacji będzie zwracany koszt przesyłki według cennika Poczty Polskiej. 

X. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Astraja treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
 • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Astraja dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 • otrzymywanie od Astraja informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • Astraja, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
 • Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej Astraja.

XI. Pozostałe

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu e-astraja.pl jest Astraja, ul. Jedwabnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471049652.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie e-astraja.pl są przetwarzane przez Astraja wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu e-astraja.pl w zakładce, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu e-astraja.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep e-astraja.pl.
 4. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie e-astraja.pl stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu e-astraja.pl.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. Astraja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu e-astraja.pl.Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu e-astraja.pl.
 8. Astraja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu e-astraja.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu e-astraja.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu e-astraja.pl, jaki również ich modyfikacji.
 9. Astraja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu e-astraja.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Astraja nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu e-astraja.pl spowodowane awarią sieci Internet.
 10. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu Astraja powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu e-astraja.pl.
 11. Astraja informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie allfordance.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu e-astraja.pl  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl